Bønneliste

Bønneliste

Uke 47-6

 

 

 

 

 

                                                                                             

«Herre, jeg søker tilflukt hos deg, … Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse.»
Sal 31,1a og 3b

 

Vi ber/takker for:
   
Uke 47: Speiderarbeidet i Sædalen og Birkeland, lokalmiljøet vårt, skolene og barnehagene, dagravner/natteravner, Stiftelsen Sesam, våre naboer på MO-senteret

Uke 48: Barnehagenes julevandringer og barn og ansatte i barnehagene, Lys våken med overnatting for 11-åringer, Bobla tensings julekonsert og julespillet i Sædalen 3/12

Uke 49: Julevandringene med barnehagene, juleklangkonserten i Birkeland kirke 6/12, adventsfrokost for søndagsskolen og 5-åringer, lysmessen 10/12 med speiderne

Uke 50: Barnehage- og skolegudstjenestene, musikalsk gudstjeneste med kantoriet 17/12.  For alle flyktningene i landet vårt og i hele verden

Uke 51: Skolegudstjenestene, trosopplæringstiltaket for 2-åringer, utdeling av matkurver, gudstjenestene julaften i Birkeland, Sædalen og på institusjoner

Uke 52: Gudstjenestene våre 1. og 2. juledag, prestene våre, alle som er ensomme i julen eller som strever, alle som er på jobb, beboere i bofellesskap og sykehjem

Uke 1: Det nye året, fred i konfliktfylte områder, planlegging og oppstart av alle ting, klubben Optimistens julefest 3/1, menighetens julefest

Uke 2: Nabokaféen og undringsstundene, for alle som lider ifbm krig og uro og naturkatastrofer, for Åpen kirke hver fredag

Uke 3: Sorggruppene i prostiet og for lederne, for alle som er i sorg, for Birkeland 1. KFUK-speidere og speiderarbeidet nasjonalt og globalt

Uke 4: Våre naboer og nærmiljøet vårt i Birkeland og Sædalen. Tårnagent-helga for 8-åringer i Birkeland, familiegudstjenesten i Sædalen

Uke 5: Bibeltimen 30/1, for bibelgruppene våre, for alle nye i nabolag og menigheten, for dåpsbarn og dåpsfamilier, ungdomsarbeiderne våre og nattkaféen for ungdom

Uke 6: Alt ulønnet og lønnet arbeid som gjøres i Birkeland og Sædalen.   Administrasjonsleder og frivillighetskoordinator og alle frivillige medarbeidere

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!