Bønneliste

Bønneliste

Uke 11-24

 

 

 

 

 

                                                                                            
Kjære forbedere!
Til Herren kan vi komme med alt!                                                                                                           

 

Vi ber/takker for:  

Uke 11:
Alle som sørger over tapet av noen, sorgseminaret lørdag 17/3. Påskeskatten for 12-åringer 17/2. Gudstjeneste med «Palmen» i Birkeland, og KN-gudstjeneste i Sædalen

Uke 12                
KN-aksjonen med kveldsgudstjeneste i Birkeland 20/3. «Kveldsåpent» på menighetshuset. Palmesøndag og inngangen til påskefeiringen

Uke 13                
Påskegudstjenestene og -arrangementer i menigheten og byen vår. At vi skal forstå mer av hva Jesus har gjort for oss. At Gud bevarer folk fra ulykker i påskefjellet

Uke 14                
Friluftsgudstjenesten i Sædalen 2. påskedag, pensjonistfesten lørdag 7/4.
Inngåtte ekteskap i Birkeland. Kirketjenerne våre og alle de møter i sin tjeneste           

Uke 15                
Alle kakebakere, suppekokere og medarbeidere til kirkekaffe. Alle som bryr seg om menighetshuset vårt. Dugnaden på menighetshuset lørdag 14/4

Uke 16                
Menighetsarbeidet i Birkeland og Sædalen, og planene for kirkebygg i Sædalen og tilbygg i Birkeland. Alle prestene våre og forkynnelsen av Guds ord

Uke 17                
Konfirmasjonsgudstjenestene denne helgen og de nærmeste ukene. Konfirmantene og familiene deres. Bibeltimen 24/4 og bibelgruppene i menigheten

Uke 18                
Klubben «Optimisten» for utviklingshemmete, lederne og gudstjenesten med klubben den 2/5 i Øvsttun kapell. At flere skal få kjenne tilhørighet i menigheten

Uke 19                
At alle tilflyttere kan finne en plass i menighetene våre. For alle som opplever krig og uro i sine land. For fred og forsoning i hjem, land og i verden

Uke 20                
Landet vårt og grunnlovsdagen vår. For pinsehelga og at Gud sendte Den hellige Ånd til oss. Alle som opplever tunge dager pga sykdom, sorg og/eller brutte forhold

Uke 21                
Nabokaféen, og for alle gode medarbeidere i diakoniarbeidet og i menighetsarbeidet ellers. Friluftsgudstjenesten på Kirkebirkeland 27/5 og Camp Sædalen 26.-27. mai

Uke 22                
Menighetsweekend for Birkeland. Musikkarbeidet og korene i menighetene våre og kantorene og frivillige musikere

Uke 23                
Menighetsweekend for Sædalen. Speiderarbeidet i Sædalen og Birkeland.

Uke 24                
Sommeravslutning og hattefest i Birkeland. Velsignelse over sommer og ferietid


«Det å be er å lagre våre behov hos Gud,

så vi kan slippe å lete oss i hjel etter konkrete bønnesvar.»

Biskop emeritus Georg Hille