Bønneliste

Bønneliste

Uke 36-47

 

 

 

 

 

                                                                                            
Kjære forbedere!
Til Herren kan vi komme med alt!   
«Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre.»

Jes 59,1                                                                                                        

Vi ber/takker for:  

Uke 36                
Birkeland kantori og kantorene våre. Bobla tensing, barnekorene og alt musikkarbeidet i lokalmiljøet vårt.
Alle konfirmantene i Birkeland og Sædalen

Uke 37                
Gudstjenesten i Sædalen med skolestartsmarkering.
NLA 50 år, og markering av det på gudstjenesten i Birkeland

Uke 38                
Diakoniarbeidet i menigheten og medarbeiderne. Diakoniens dag 23/9
Presentasjon av konfirmanter og konfirmantarbeidet generelt.

Uke 39                
Konserten 25/9 «For et varmere Nesttun», og bibeltimen samme kveld i Birkeland

Uke 40                
Naboene våre, og alle vi møter i arbeid, på skole, hjemme og andre steder

Uke 41                 
Skolens høstferie. Samarbeid skole - kirke

Uke 42                                
Høsttakkefestene i Birkeland og Sædalen 21/10. For organistene, frivillige musikere og alle korene i menigheten. Kantoriets konsert 21/10. Sorgseminaret 20/10

Uke 43                
Alt fredsbevarende arbeid i verden. For statsledere i alle land.
Forestillingen «Babettes gjestebud» i Birkeland kirke 28/10

Uke 44                                
Allehelgensdag 4/11 med høymesse kl 11 i Birkeland og Sædalen, og kveldsresitasjon kl. 19 i Birkeland. Alle som sliter med sorg og savn. Oppstart av sorggrupper

Uke 45                
Konfirmantweekend 8/11-11/11 i Sætervika.
Misjonsprosjektet i Estland og for alle ansatte og medlemmer i menighetene der

Uke 46                
Alle som sliter med rusproblemer og deres familier og venner.
Våre naboer på MO-senteret (mottaks- og oppfølgingssenteret)

Uke 47                
Speidere og speiderledere i Sædalen og Birkeland

«Gud, du har skapt mitt hjerte,

og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.»

Augustin