Bønneliste

Bønneliste

Uke 4-11

 

 

 

 

 

                                                                                            
Kjære forbedere!
Til Herren kan vi komme med alt!                                                                                                           

Vi ber/takker for:   

Uke 4
Våre naboer og nærmiljøet vårt i Birkeland og Sædalen. Tårnagent-helga for 8-åringer i Birkeland, familiegudstjenesten i Sædalen

Uke 5                   
Bibeltimen 30/1, for bibelgruppene våre, for alle nye i nabolag og menigheten, for dåpsbarn og dåpsfamilier, ungdomsarbeiderne våre og nattkaféen for ungdom

Uke 6                   
Alt ulønnet og lønnet arbeid som gjøres i Birkeland og Sædalen.   Administrasjonsleder og frivillighetskoordinator og alle frivillige medarbeidere

Uke 7                   
Trofaste forbedere. Natteravner og dagravner i lokalmiljøet. Fastetiden og fastegudstjenesten 14/2. Samtalegudstjenesten 18/2 i Birkeland

Uke 8                   
Alle som lider nød i verden, i vårt eget land og i vår menighet. Alle dåpsbarn og familier/faddere, dåpsgudstjenesten lørdag 24/2

Uke 9                   
Bibeltimen 27/2. Prestene i Birkeland og Sædalen.
Flyktninger – både i vår nærhet og langt borte

Uke 10                
Gudstjeneste med innsettelse av ny sokneprest, årsmøtet i Birkeland menighet og menighetsrådet. Våre naboer på MO-senteret

Uke 11                
Alle som sørger over tapet av noen, sorgseminaret lørdag 17/3

Gud, vi er din kirke på jorden.
Din rettferdighet, fred og glede.
Har vi bragt rettferdighet?
Hjelper vi de fattige?
Gud, vi vil at din fred, glede og rettferdighet
skal gjelde for alle.
Bring dette til alle.
Bruk oss som dine hjelpere.
Amen.

Forbønn fra KFUK/KFUM-speiderne