Bønneliste

Bønneliste

Uke 35-47

 

 

 

 

 

                                                                                             

Kjære forbedere: «For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.»
Matt. 6,8

 

Vi takker og ber for:

Uke 35:

Prestene våre, forkynnelsen i menigheten og bibeltimen 29. august.

Uke 36:

Birkeland kantori og kantor. Alt musikkarbeidet i lokalmiljøet vårt
Alle konfirmantene i Birkeland og Sædalen.

Uke 37:

Alle som lider på grunn av klimarelaterte naturkatastrofer, og andre naturkatastrofer.

Uke 38:                
Diakoniarbeidet i menigheten og medarbeiderne. Diakoniens dag. Presentasjon av konfirmanter og konfirmantarbeidet.

Uke 39:                                
Bibeltimen 26/9 i Birkeland, temasamlinger for voksne i Sædalen.
Konserten 26/9 «For et varmere Nesttun». Orgelkonserten 30/9.

Uke 40 :               
Naboene våre, og alle vi møter i arbeid, på skole, hjemme og andre steder

Uke 41:                 
Skolens høstferie. Samarbeid skole - kirke

Uke 42:                
For organisten og alle korene i menigheten. Familiegudstjeneste og høsttakkefest 22. oktober

Uke 43:               
Alt fredsbevarende arbeid i verden. For statsledere i alle land.
Markering av reformasjonsjubileet i Birkeland 29/10

Uke 44:                
Allehelgensdag 5/11 med høymesse kl 11 og minnegudstjeneste kl 17.
Sorgseminaret 4/11. Alle som sliter med sorg og savn

Uke 45:                
Konfirmantweekend 9/11-12/11 i Sætervika.
Misjonsprosjektet vårt i Estland og for alle ansatte og medlemmer i menighetene der

Uke 46:                
Alle som sliter med rusproblemer og deres familier/venner.
Våre naboer på MO-senteret (mottaks- og oppfølgingssenteret)

Uke 47:                
Speiderarbeidet i Sædalen og Birkeland

«Skal eg takle livet, treng eg å be, få falda henda.
Så opplever eg at dei falda hendene vert til eit hus når eg frys.»
Levi Henriksen