Oversikt over høstens bibeltimer

Oversikt over høstens bibeltimer

Her kan du klikke deg inn og se høstens program. Vi ønsker deg velkommen til en spennende og
innholdsrik høst der Galaterbrevet og Luther-året står i fokus.

Vel møtt på menighetshuset siste tirsdag i måneden kl. 1930!
NB! I oktober er bibeltimen flyttet fram til tirsdag 17/10 kl. 1930 - pga Luthermarkeringen den 31/10.

Bibeltimer