NMS sin årlige misjonsmesse

NMS sin årlige misjonsmesse

Lørdag 21 oktober

Les mer om NMS sin misjonsmesse her:

Misjonsmesse_2017