Tilbygg til Birkeland kirke

Tilbygg til Birkeland kirke

Nå skal Birkeland kirke få et tilbygg med kontor, sal og plass for aktiviteter. Byggherre er Bergen kirkelige fellesråd, men Birkeland menighet skal dekke utgifter til inventar og arealer som ikke inngår i budsjettet.

 

Planene er klare, men det arbeides med fasadetegninger som skal sendes til byggesak for godkjenning. Arbeidet for å samle inn midler i imidlertid startet. Vårt mål er å samle inn kr. 2,8 millioner til lokaler for barne– og ungdomsarbeidet.

Vi vil arrangere konserter og andre arrangementer. Alt overskudd skal gå til utstyr, innredning og inventar som kan sikre oss gode funksjonelle lokaler som gjør at vi kan videreutvikle ungdomsarbeidet.

Birkeland menighet satser på ungdom 12-22. Vi vil skape gode, varme og trygge arenaer der ungdom kan møtes og kan utvikle seg som mennesker. Hvert år møter vi mer enn 200 konfirmanter som får et år sammen med menigheten vår. Vi vil gjerne ha dem med videre i musikk, KRIK, leir, nattkafé, speidere og friluftsliv og ledertrening.

Lederkursene for ungdom har fokus på å utvikle lederskap basert på solide og varige verdier. Kursene er populære og av  erfaring ser vi at de gir verdifull læring og kompetanse.

Vi vil utstyre egne rom for ungdom og for dette trenger vi: 

  • AV – og lyd-utstyr, videokonferanseutstyr, innredning som stoler, bord, skap, vegg dekorasjoner, kjøkkenutstyr og band-rom, klatrevegg og friluftsutstyr.
  • Sponsoravtaler og gaver. 
  • Du kan bidra med din bedrift eller som privatperson.

Gaver til Den norske kirke gir skattefradrag.

Ta kontakt med menighetskontoret for en avtale. Tel: 55 36 22 81.

Enkeltgaver: 1644.32.89430, eller VIPPS # 502185

Vi trenger alt fra penger og støtte til idéer og praktiske bidrag
Sammen kan vi skape grunnlag for et godt ungdomsmilø.
Vi trenger deg som har gode ideer og vil være med på et LØFT.

Velkommen til å ta kontakt med oss! Last ned brosjyren vår her.

Komiteen for tilbygg:

Helge Flesland, mobil 91802049,
Eva Taule, mobil 48121030
Morten Jacobsen, mobil 92617504