Vi er en grønn menighet

Vi er en grønn menighet

Fra januar 2018 har Birkeland menighet endelig vært registrert som Grønn menighet. Vi har gitt dere litt informasjon underveis, og noen tips til bl.a. kjøttfrie middager i fastetida, og info om søppel-sortering på menighetshuset som kom i gang nå i vår. Sykkelparkering oppe og nede ved menighetshuset er også på plass. Se menighetsblad nr. 1 og 2 i år.

Disse tingene synliggjør for alle som bruker menighetshuset, at vi alle er viktige i arbeidet for å bli en grønnere menighet, hvor vi har fokus på hva hver og én av oss kan gjøre for å bidra i klimakampen.

Gud har satt oss som forvaltere av hans skaperverk, og det forplikter! Men å dra lasset alene kan ingen, derfor er det viktig at vi løfter i fellesskap. Og ved å sette ting i system (som f.eks. med søppelsorteringen), så gjør vi det lettere for oss selv å ta gode valg.

Ordningen med Grønne menigheter har vart siden 1999, og pr nå er det ca 300 menigheter som er med. I Bergen er det pr i dag 12 av 25 menigheter som har forpliktet seg til dette. I Birkeland har vi en egen Grønn arbeidsgruppe som har jobbet med å få dette på plass, den består nå av Grete Bjerk (speiderne), Mona Boge (diakoniutvalget) og Linda Bårdsen (diakon). Brenner du for dette feltet, og hva vi som menighet kan gjøre i forhold til dette, er du hjertelig velkommen til å være med i arbeidsgruppen – bare ta kontakt med diakon Linda Bårdsen.

Vern av skaperverket er ett av fire arbeidsfelt innen diakoniarbeidet. Og diakonien – tjenesten for hverandre – den gjelder oss alle sammen, og skal være som en grunntone i alt arbeidet vi driver i menigheten. I tiltakene som er vedtatt av menighetsrådet i handlingsplanen for Grønn menighet, er det derfor ting både barn, unge og voksne i menigheten skal bidra med. Selve handlingsplanen og tiltaksplanen vi har laget, ligger ute på nettsidene våre, eller du kan få dem ved å henvende deg til menighetskontoret.

 «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe» sier slagordet. Finn ut hva som er ditt «noe» og se det i sammenheng med andres. Da er vi med på den forandringen verden trenger.