Sorgseminar i Skjold kirke 20. oktober

Sorgseminar i Skjold kirke 20. oktober

Menighetene i Fana prosti inviterer etterlatte til et seminar om sorg

Det har vært holdt slike seminar tidligere med gode erfaringer. Vi vil derfor igjen gi dette tilbudet. Sorg berører oss på mange måter, og du er velkommen, enten det er kort eller lengre tid siden dødsfallet. Seminaret er åpent for  alle, uavhengig av livssyn.

Program

- Hva er sorg og hva gjør den med oss? v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme

- Lunsj

- Samtale/spørsmål

- Orientering om tilbud til etterlatte

   (sorggrupper, sjelesorgsamtaler)

Påmelding eller spørsmål

Diakon Kjerstin-Marie Vereide Tlf.: 55 59 71 15 kv587@kirken.no

Diakon Åshild Høllesli Frantzen Tlf.: 55 30 81 05 af847@kirken.no

Diakon Linda Bårdsen Tlf.: 55 36 22 85  / 483 02 448 lb878@kirken.no

Velkommen - også om du ikke har   fått meldt deg på