Dette er Birkeland menighet

Fakta: 
Birkeland menighet er den tredje største menigheten i Bergen. Det er i dag 13 ansatte. 
Menighetsrådet har etablert en givertjeneste for  å samle inn midler til diakon- og ungdomsleder-stillinger, som ikke dekkes av det offentlige.
Birkeland satser på diakoni, en tjeneste for mennesker som trenger kirkens omsorg. 
Birkeland menighetsråd eier menighetshuset i Øvsttunveien 29

Det er startet et eget menighetsarbeid i Sædalen, med to ansatte i kontorfellesskap med Birkeland i Hardangerveien 5 B. 

Birkeland menighetsråd vil i perioden 2011-15 arbeide for: 
Fellesskap i ny liturgi og i bønn, fornyelse av kveldsgudstjenester og god oppfølging av frivillige. 
Et helhetlig barne- og ungdomsarbeid med faste og åpne tilbud. Trosopplæring for alle mellom 0-18 med årlige invitasjoner. 
En helhetlig informasjonsstrategi for å formidle nyheter om menighetens prosjekter og øke givergleden. 
Et nytt kirketun ved Birkeland kirke, med rom for aktiviteter og kontor.


ANNEN NYTTIG INFORMASJON:
Fakturaadresse: BKF- økonomi, Birkeland menighet, Bjørnsgate 1, 5008 Bergen
Organisasjonsnummer: 976 994 345.
Kontonummer: 1644.32.89430.
Meld deg på vår e-postliste: Klikk her