Prekener og andakter

Gud er med - og han er nær!

Les Amunds preken fra søndag 13/9-15